استاد یغما گلرویی در مزون لباس دریس

استادگلرویی در مزون لباس دریس
استاد یغما گلرویی و مریم آرمان

مریم آرمان و یغما گلرویی شاغر و ترانه سرای معاصر و درجه یک که شاگردی چند ماهه کنار ایشان افتخاری بود و همسر محترمشون از همراهان دریس هستند.

یغما گلرویی و مریم آرمان مدیر مزون لباس عروس دریس
میتونیم کمکتون کنیم؟
ارسال از طریق واتساپ
اسکرول به بالا