لباس مناسب عقد محضری

لباس مناسب عقد محضری و محضر

بعد از مراحل خواستگاری شما باید به محضر مراجعه کنید تا ازدواج را به صورت قانونی ثبت نمایید. عقد محضری یکی از مراحل اولیه ازدواج در ایران است. اما برای […]

لباس مناسب عقد محضری و محضر ادامه مطلب