مراسم فرمالیته عروس

مراسم فرمالیته عروس

شاید بارها واژه عروسی فرمالیته به گوشتان خورده که در واقع می توان گفت عروسی فرمالیته مراسمی می باشد که پیش از جشن اصلی برگزار می شود و ظاهر سازی …

مراسم فرمالیته عروس ادامه مطلب