آداب جشن عقد ایرانی

آداب جشن عقد ایرانی

جشن عقد نیز مانند همه جشن‌ها و سایر مراسمات عروسی، دارای رسم و رسومات خاص خود است که بایستی خانواده‌ها به آن توجه داشته باشند. مراسم عقد یکی از مهم […]

آداب جشن عقد ایرانی ادامه مطلب